Vi løser byggeopgaver for privat erhverv, boligforeninger, offentlige institutioner og private

Vi renoverer bl.a. fredede bygninger, som er et af Aage Th.'s specialer

Vi tilbyder både tømrer, murere, malere og brolæggere til dit byggeprojekt

CSR

For Aage Th. A/S er det vigtigt at deltage aktivt i det nærtliggende samfundet. Det afspejler den måde vi handler på i forhold til integritet, ærlighed, involvering og socialt ansvar.

Det sociale og faglige ansvar rækker langt ind i virksomheden. Det er medarbejderne der er nøglen til succes i vores leverancer, og derfor støtter Kopp Sorø aktivt op om medarbejdernes trivsel med konkrete tiltag såsom:


Copyright Aage Th. A/S